ipsykopatenshander.blogg.se

Typiska beteenden hos en hälsofarlig person

Kategori: Fakta om psykopater

 
Framstår som den perfekta människan
Han eller hon upplever sig själv som upphöjd över alla andra, både moraliskt och kunskapsmässigt och inte sällan även ifråga om intelligens och utseende. Han eller hon har aldrig gjort något misstag, och om det trots detta skett ett misstag, är det ditt eller någon annans fel. Avslöjar du att han eller hon är otrogen, förklaras det ofta med att det beror på att det är fel på dig, du är hopplös, känslokall, ful eller fet, eller något motsvarande. 

En förtryckare gömmer sig bakom lögner om sig själv och om andra, manipulationer och olika former av trakassering. Han eller hon är beroende av att rikta blicken mot andra, speciellt mot dig, för att kunna fokusera på din mindervärdighet. Ju mer du trycks ner på ett eller annat område, desto mer perfekt känner sig förtryckaren. Det är som att han eller hon får näring av att hålla dig nere. 
 
Är en aktiv domare över andra människor
Förtryckaren vet bäst, är den som sitter inne med sanningen om hur andra människor är, om vad som är deras fel och dåliga egenskaper. Han eller hon har utnämnt sig själv till domare. Domen handlar om din oduglighet, mindervärdighet, opålitlighet, oetiska hållning, svaghet, sjukdom eller annat. Han eller hon har en häpnadsväckande förmåga att träffa dina ömma punkter och svagheter. Domaren anser sig också ha rätt till att straffa dig genom att använda olika former av psykisk och fysisk våld.
 
Dålig överrensstämmelse mellan ord och handling
Förtryckaren är snar med ord, meningar och åsikter, men lägg märke till att det är dålig eller obefintlig överrensstämmelse mellan ord och handling.
 
Måste vara aktiv
Han eller hon uppvisar ofta en välputsad yttre fasad, men en inre tomhet. Detta gör att vederbörande hela tiden måste vara aktiv hemma eller på jobbet, alltid i farten på fritiden och inte klarar stillhet och ro.
 
Föraktar svaghet
Förtryckaren spelar en roll som den starka och handlingskraftiga människan och tål inte att andra människor, speciellt deras närmaste - inte heller egna barn - visar känslor och sårbarhet. Detta betraktas som svaghet. 
 
Uppvisar två olika ansikten
Blir du osäker på om förtryckaren menar att du är bra eller dålig? Om han eller hon respekterar dig eller hatar dig? Den här typen av personer gör dig förvirrad genom att visa upp två olika ansikten. Det ena är trevligt, positivt och välvilligt. Det andra ansiktet är det nästan bara de närmaste i familjen eller på arbetsplatsen som ser. Det är hämndgirigt, hatiskt och diktatorisk. Med ord, blickar, mimik och direkta handlingar kan han eller hon uppträda kränkande gentemot andra.Det kan skifta snabbt mellan de två ansiktena. Det är många som berättar att det är som att trycka på en knapp. Vänder plötsligt. Det märks ofta på att du ser en förändring i ögonen; blicken blir svart och iskall när utbrotten kommer. Det är nästan som att det strömmar kyla från honom eller henne. 
 
Vill ha kontroll över andra
En förtryckare vill ha makt och kontroll, speciellt över dom som han eller hon lever med. Du tillåts inte ha en egen vilja, egna åsikter eller behov. Förtryckaren släpper inte sin önskan om makt och kontroll, inte ens när de egna barnen blivit vuxna eller efter skilsmässan eller brytning i ett parförhållande. 
 
Är beroende av uppmärksamet
Förtryckaren är alltid beroende av andras uppmärksamhet. Idéerna flödar hos många förtryckare och vill få så mycket uppmärksamhet dom kan nå från andra, genom att ex göra sitt namn stort på ett positivt sätt. 
 
Bristande inlevelseförmåga 
Förtryckaren är likgiltig inför andras känslor. Han eller hon visar ingen ånger över att ha sårat andra. Förtryckaren kan överösa dig med okvädesord i ena stunden för att i nästa vara närmast överdrivet snäll och vänlig. 
 
Talar inte sanning
Förtryckaren har ofta ett lättvindigt förhållande till sanningen. Han eller hon kan ljuga med största lätthet, även om saker och ting lätt kan tillbakavisas. Lögnen kan vara så övertygande att det är lätt att tro på den. Vederbörande kan hitta på historier för att ursäkta något som har hänt, eller underlåta att säga sanningen för att själv komma i bättre dager.
 

 
 
Människor som motsvarar de här beskrivningarna är omogna och hälsofarliga! Det har psykopatiska drag, en form av personlighetsstörning som inte går över. Att inse detta - definera problemet - är DET FÖRSTA STEGET för den som vill frigöra sig och komma bort från sin position som offer. Gör dig själv en tjänst och hjälp dig själv. Du klarar det! <3
 
 
 
 
Fotnot: Fakta hämtat från "Psykoptatens grepp, vägen ut ur farliga relationer"
skriven av Aud Dalsegg & Inger Weche

Kommentarer


Kommentera inlägget här: